Hravé pacičky

Dětská skupina Trutnov

Přijmeme děti ve věku 1,5 až 5 let.

Nabízíme menší kolektiv dětí, individuální péči, pohybové aktivity, výuku Angličtiny a jiné.

Co nabízí dětská skupina Hravé Pacičky?

Kdo jsme?

Jsme dětská skupina pro děti od 1,5 do 5 let se sídlem v Trutnově. Maximální kapacita skupiny je 12 dětí. Poskytujeme dětem rodinné a zároveň podnětné prostředí zajištěné plně kvalifikovaným personálem, který se dále průběžně vzdělává.

Individuální přístup:
Dbáme na spokojenost dětí, proto ke každému z nich přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho potřeby. Úzká spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí.

Dětská skupina Hravé Pacičky nabízí činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně – vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další.

Pacičky a režim

Ceník

*Školkovné slouží k úhradě nákladů spojených s provozem dětské skupiny, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 12. dne předchozího měsíce převodem z účtu nebo hotovostně dle domluvy. Zaplatit můžete na účet MONETA Money Bank č.ú. 222817227/0600, v.s. 201, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte.

Kontakt

Dětská skupina: 777 016 341


Vedoucí: 604 991 884


Email: hrave.pacicky@seznam.cz

Adresa:
Hravé Pacičky dětská skupina
Spojenecká 123
541 01 Trutnov

Číslo účtu:
222817227/0600

Provozovatel:

Hravé PACIČKY z.s.
IČO: 018 83 828
Iveta Erbenová
telefon: 604 991 884
e-mail: IvetaErbenova@seznam.cz

Skip to content